torsdag 19 april 2018

Du kan vara äldre än du tror - eller yngre.

Vi är inte vår ålder.Forskning visar att våra kroppar förfaller olika snabbt.Vissa är pensionsdugliga redan innan de fyllt 40.
Att en del verkar ha druckit ur ungdomens källa medan andra ser fårade och slitna ut redan i 30-årsåldern är inget nytt.Men nu har en internationell forskargrupp slagit fast att vi faktiskt också åldras olika snabbt rent biologiskt,att vår inre ålder kan variera kraftigt.
Forskarna har granskat 18 åldersrelaterade funktioner – som skicket på bland annat njurar,lungor och muskler – hos 954 personer när de var 26,32 och 38 år gamla.
Resultatet av studien visar att den biologiska åldern bland 38-åringarna varierade från knappt 30 till över 60 år.Merparten åldrades ett år per kalenderår,medan andra höll sig yngre.Vissa åldrades snabbare än normalt,så mycket som tre år per kalenderår.
De som åldrats snabbare upplevdes dessutom äldre när andra personer fick bedöma deras ålder utifrån fotografier.De presterade även sämre i intelligens- och rörelsetester.
Forskarnas uppgifter kommer från den så kallade Dunedin-studien där 1 037 personer ingår.Med jämna mellanrum har deltagarna lämnat medicinska prover,genomgått tester samt svarat på diverse frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar