torsdag 16 november 2017

Det sägs att vi svenskar är världens mest ensamma folk. Myt eller sanning?

Vi bor ensamma i större utsträckning än människor i andra länder, vi värnar vårt oberoende och familjen har mindre inflytande på oss än i övriga världen.
Men gör det oss till världens mest ensamma folk?
Ensamhet är en stor och komplicerad fråga. Inte minst i Sverige. För här ser den inte ut som någon annanstans.
Det menar forskaren Filip Fors, som studerat och jämfört den svenska ensamheten med den europeiska.
– Vi är ett mycket ovanligt folk med ovanliga relationsmönster.
Vi svenskar lever själva – men känner oss inte ensamma.
Män är mer ensamma än kvinnor. Enligt SCBs levnadsundersökning saknar var femte man en kompis.
Människor som bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö känner sig mer ensamma än övriga befolkningen.
Personer som är inåtvända, emotionellt instabila, antagonistiska och impulsiva är mer ensamma än utåtriktade, emotionellt stabila, vänliga och samvetsgranna personer.
Äldre människor känner sig mindre ensamma än yngre trots att de umgås mindre med sina vänner. Äldre svenskar känner sig dessutom mindre ensamma än sydeuropéer i motsvarande ålder.
Medelinkomsttagare är mer ensamma än låg- och höginkomsttagare, samtidigt upplever sig arbetslösa som mer ensamma än personer som arbetar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar