torsdag 10 september 2015

Så mycket facebookar vi på arbetstid.

Smygsurfandet på jobbet är utbrett – många har svårt att hålla sig ifrån Facebook och Instagram. Men skillnaderna mellan kvinnor och män är stora.
Sociala medier har blivit en del av vår vardag – och därmed även vår arbetsdag. Hela 41 procent av kvinnorna och 47 procent av männen använder sociala medier för privat bruk under arbetstid. Detta enligt en ny enkät från undersökningsföretagen Cint och Netigate, på uppdrag av Alna.
Nästan en tredjedel av kvinnorna (29 procent) uppgav att de lägger minst en halvtimme per arbetsdag på sociala medier och 10 procent svarade att de ägnar mer än en timme dagligen åt Facebook, Twitter, Instagram och andra sociala medier, medan de är på jobbet. För männen var motsvarande siffror 38 respektive 12 procent.
En femtedel av kvinnorna och 27 procent av männen angav att de har svårt att dra gränsen mellan privat och jobbrelaterat användande av sociala medier. Många har också en tendens att glida över i privat surfande när de använder internet i jobbsyfte.
Trots att män smygsurfar på jobbet i större utsträckning än kvinnor verkar det vara kvinnorna som har mest dåligt samvete över beteendet.
Dubbelt så många män som kvinnor (19 jämfört med 10 procent) anger nämligen att deras surfande går ut över arbetsuppgifterna – men det är ingen skillnad mellan könen när det gäller viljan att rätta till beteendet. Lika många kvinnor som män (22 procent) skulle vilja dra ner på sitt privata internetanvändande på jobbet.
Källa: Tidningen Må bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar